Харків. Дитячий садок № 266
Навчальний процес

  Спеціалізація. Головна мета функціонування спеціальних  та санаторних  груп

 

     Дошкільні групи для дітей із затримкою психічного розвитку (спеціальні) функціонують з метою корекції психічного розвитку дітей, у яких за потенційно збереженими можливостями інтелектуального розвитку спостерігається слабка пам’ять, увага, недостатність темпу і рухливості психічних процесів, знижена розумова працездатність, підвищена виснажливість, рухова загальмованість, емоційна збудливість або млявість, апатичність.

    Мета організації роботи в групах для дітей зі затримкою психічного розвитку:

    1. Залучати дітей до дошкільної освіти.

    2. Виконувати індивідуальну корекційну програму.

   3. Полегшити соціальну адаптацію дітей з особливими потребами, ввести їх у колектив однолітків.

  4. Допомогти родинам, що мають дітей з особливими потребами, у вирішенні індивідуальних оздоровчих програм.

    5. Сприяти пізнавальному та особистісному розвитку дітей, створити умови для вирішення певних дидактичних завдань.

   6. Постійно надавати підтримку родинам, що мають дітей з особливими потребами (як інформаційно, так і практично).

     Головна мета функціонування санаторних груп.  Дошкільні групи для дітей із психоневрологічними видами захворювань функціонують з метою реалізації державної політики в галузі освіти, забезпечення корекції фізичного та психічного здоров’я дітей, розвитку дошкільників відповідно до вікових особливостей, особистісних якостей, природних здібностей, створення умов для повноцінної соціалізації дитячої особистості, надання кваліфікованої допомоги дитині для формування вмінь та навичок необхідних для навчання у школі.

     Основні проблеми, на вирішені яких концентруються зусилля вихователів, вчителя-дефектолога, практичного психолога в санаторних групах:

    1. Відновлення здоров’я дітей.

    2. Розвиток у дітей упевненості у собі, у своїх силах.

    3. Формування у дітей з особливими потребами вміння відверто висловлювати свої почуття, побажання, погляди, приймати та поважати позицію іншої людини.

    4. Виховання у дітей щирого сприйняття почуттів, переживань, думок оточуючих.

    5. Розвиток у дошкільників ціннісної орієнтації та правильного ставлення до суспільно-прийнятих норм поведінки, почуття відповідальності.

    6. Формування вміння у дітей формулювати суть проблеми, конфлікту та можливих шляхів їх вирішення.

    7. Розвиток способів комунікацій.

    8. Розвиток у дітей розуміння взаємозалежності людей та необхідності здорових взаємостосунків.   Види роботи, які пропонуються дітям спеціальних та санаторних груп у процесі здійснення корекційно-розвиваючої діяльності1. Дидактичний ігровий та навчальний блоки:

    а) Вільні рухи, рухливі ігри на спілкування та зняття емоційного напруження, психогімнастика;

    б) Вправи на розвиток моторики рук, різні види конструювання, викладення візерунків з паличок, камінців, пальчикова гімнастика тощо;

    в) Право на розвиток художньої творчості, малювання за допомогою різних видів матеріалів, вправи з тістом та глиною, ігри на викладення з ниток різних зображень на міні-фланелеграфі, працетерапія, яка спрямована на поліпшення функціональних вмінь дітей, необхідних їх у повсякденному житті.

    2. Фізкультурно-оздоровчий блок:  фітотерапія, масаж, індивідуальне заняття з лікувальної фізкультури. Колектив дошкільного навчального закладу значну увагу приділяє проведенню компенсаторно-корекційної роботи з дітьми спеціальних та санаторних груп, які мають затримку психічного розвитку та психоневрологічні захворювання.

    З метою поліпшення стану їх психосоматичного здоров’я та розвитку вищих психічних процесів кваліфікований вчитель-дефектолог Котелевець М.М. впроваджує в практику роботи з дітьми спеціальні корегуючи та розвиваючі, логопедичні ігри, ігрові прийоми з розвитку дрібної моторики рук, артикуляційного апарату. У своїй роботі вона систематично застосовує  інноваційні педагогічні технології, а саме: елементи кольоротерапії, вправи на розвиток мовного дихання, тощо. Котелевець М.М. упрацює над впровадженням  в практику роботи власного ЕПД на тему: «Система роботи з дітьми із затримкою психічного розвитку», продовживши роботу щодо адаптації до сучасних вимог ЕПД вчителя-дефектолога Бєлановської Л.П. на тему: „Казкотерапія в роботі з дітьми дошкільного віку”, що у значній мірі сприяло формуванню основ зв’язного мовлення дошкільників з особливостями розвитку, а також надало можливість проводити цілеспрямовану роботу по формуванню у них комунікативних навичок, розвитку розумових здібностей шляхом добору корекцйно-розвиваючих завдань на основі добре знайомих казкових сюжетів.Вчитель-дефектолог Котелевець М.М. співпрацювала зі своїм колегами з інших дошкільних навчальних закладів з питань підвищення рівня проведення інклюзивної роботи з дошкільниками з особливими потребами, їх включення в соціум. Обмін досвідом надав можливість виконувати «План заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2013 року», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03. 12. 2009 № 1482-р.